داستان ما


ما تجربه ارائه محصولات در ایران، مصر، امارات، کویت، اردن و ارمنستان را داشتیم. در سال های اخیر، ما استراتژی اصلی توسعه محصولات سفارشی را در کنار حمایت و تجاری سازی خدمات خود در زمینه رسانه های تعاملی دنبال کرده ایم.

ارزش های ما


قابلیت اطمینان، الهام، خلاقیت، تعامل صحیح و رضایت مشتری ارزش های سازمان ما هستند.

دستاوردهای ما


جدیدترین دستاورد ما قرارگیری در بین 10 استارت آپ برتر از بین 1700 استارت آپ شرکت کننده در سال 1401 در جایزه استاد محمد فضلی بوده است.

با هم از ایده ها

صحبت کنیم