دسامبر 3, 2023

توسعه پایدار، تحول دیجیتال و کاتالوگ تعاملی

توسعه پایدار، تحول دیجیتال و کاتالوگ تعاملی تحول دیجیتال و توسعه پایدار دو مفهوم مهم و مرتبط هستند که امروزه بسیار مورد توجه صنایع قرار گرفته اند. حتی رشته های تخصصی با این زمینه در دانشگاه های مطرح ایجاد شده است. استفاده از فناوری های دیجیتال برای ایجاد یا اصلاح فرآیندها در کسب وکار و یا بهبود تجربیات مشتری بیشتر از سایر نیازمندی ها مطرح میشود. برخلاف تصور عموم، تحول دیجیتال هم […]
می 1, 2022

متن تست وبلاگ

آوریل 18, 2022

متن تست وبلاگ